Odroczena terminu płatności i zaświadczenia

Każdy student WSG może starać się o odroczenie terminu płatności opłat z tytułu czesnego oraz rozłożenia na raty.

Student może otrzymać odroczenie terminu płatności co najwyżej jeden raz na semestr, na maksymalnie trzy miesiące.

Należy złożyć odpowiedni wniosek do Biura Obsługi Finansowej (budynek G, pokój G005) wraz z załącznikami.

W celu usprawnienia obsługi Studentów, prosimy o e-mailowe lub telefoniczne zgłaszanie z dwudniowym wyprzedzeniem zapotrzebowania na zaświadczenia dotyczące otrzymywania (bądź nie) pomocy materialnej przewidzianej ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.tel. 052 567 00 59 (w godzinach dyżurów)e-mail: stypendia@byd.pl

stypendia WSG Copyright © Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy