Uczelnia Kreatywna

Celem programu jest wspieranie aktywności studentów, umożliwienie im realizacji własnych pomysłów i inwestowanie we własny rozwój.


Program podzielony jest na dwa sektory:

  • Aktywni kreatywni
  • Kreatywni liderzy

 

Aktywni kreatywni


Kandydatami do programu mogą być osoby nie posiadające żadnego dorobku, ale deklarujące działania na rzecz Uczelni takie jak: wolontariat, udział w organizacjach studenckich i Grupach Aktywności Studenckiej, działania administracyjne i promocyjne na rzecz Uczelni, itp. Przy przystąpieniu do programu kandydat deklaruje potencjalne obszary działań na rzecz Uczelni oraz własne pomysły zaangażowanie się w te działania. Kandydatowi na tym poziomie przyznawana jest najniższa zniżka.

W przypadku działań na rzecz Uczelni w latach poprzedzających przystąpienie do programu kandydat zobowiązany jest do przedstawienia (udokumentowania) prowadzonych działań.
Zniżka przyznawana jest na semestr nauki z możliwością zwiększenia i przedłużenia.

 

Kreatywni liderzy


Kandydatami do programu mogą być osoby posiadające dorobek artystyczny oraz w zakresie działalności naukowej, międzynarodowej i innych (niekoniecznie zawężający się do obszarów kreatywnych, ale do nich nawiązujący).
Warunkiem przystąpienia do programu jest udokumentowanie prowadzonych działań i określenie potencjalnych obszarów współpracy pomiędzy Uczelnią a Kandydatem.
W programie przyznawana jest zniżka w zależności od zakresu prowadzonych działań oraz potencjalnych obszarów współpracy.


Korzyści


• O wysokości przyznanej zniżki decyduje Komisja ds. przyznawania programów stypendialnych, w skład której wchodzą „eksperci” z Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej (APK), Biura Informacji i Promocji, Biura Aktywizacji Studentów i ds. Osób z Niepełnosprawnościami, Studia Grafiki oraz przedstawiciele Kolegiów/Wydziałów (na wniosek Komisji).
• Kandydat może ubiegać się o bezpłatną Indywidualną Organizację Studiów (IOS) po roku studiów. W szczególnych przypadkach IOS może zostać przyznany Kandydatowi już od pierwszego semestru nauki.
• Kandydat może otrzymać BON KREATYWNY zgodny z podejmowanym obszarem kształcenia upoważniający go do zniżek na ofertę kursów, szkoleń, studiów podyplomowych i oferty WSG w Rewital, APK, Akademickim Centrum Medycznym.
• Po roku Kandydat może ubiegać się o Grant Kreatywny.
• Kandydat po zakończeniu studiów, a utrzymujący przez ich cały tok Stypendium Kreatywne staje się Absolwentem VIP.
• Kandydat korzysta z opieki Tutora zgodnie z kierunkiem jego zainteresowań, którego wyznacza Komisja ds. przyznawania programów stypendialnych.
• W trakcie studiów Kandydat może zostać objęty opieką więcej niż jednego Tutora w zależności od obszarów prowadzonych działań.


Do Pobrania

 

UCZELNIA KREATYWNA - PRZEMYSŁY KREATYWNE (szczegóły programu)

Sprawozdanie Uczelnia Kreatywna


Wniosek Uczelnia Kreatywna

 

Opiekun: doc. Anna Fatz-Grupka

Kontakt: anna.fatz@byd.pl

rafal.bagrowski@byd.pl

stypendia WSG Copyright © Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy